Utvecklingsseminarium för högskolornas tredje auditeringsomgång 25.10.2016

Högre utbildning Mirella Nordblad

Utvecklingsseminarium ”Arjessa osaava, hyvinvoiva ja vaikuttava korkeakoulu”

Nationella centret för utbildningsutvärdering organiserar ett nationellt utvecklingsseminarium om högskolornas tredje auditeringsomgång som startar 2018.  Dagens program innehåller presentationer om den nya auditeringsmodellen från olika perspektiv, kommentarer från olika intressentgrupper och workshoppar för att utveckla auditeringsmodellen vidare.

Nationella centret för utbildningsutvärdering önskar att många högskolestuderande, rektorer, prorektorer, kvalitetschefer och utbildningsutvecklare kan delta i seminariet. Seminariet är öppet för alla som är intresserade av att utveckla den tredje auditeringsomgången.

Seminariets namn Utvecklingsseminarium för högskolornas tredje auditeringsomgång

Tidpunkt den 25 oktober 2016 kl. 9.30–16.00

Plats B-salen i Finlandia-huset, Helsingfors

Program

Anmäl dig till seminariet senast den 23 september via denna länk. Seminariet är avgiftsfritt.

Seminariespråk finska

Kontaktperson Utvärderingsråd Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi@karvi.fi, tfn 029533 5528, praktikant Aiju Tikkala, aiju.tikkala@karvi.fi, tfn 029533 5550

Stäng