De nationella utvärderingarna för den allmänbildande utbildningen läsåret 2016–2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kommer under läsåret 20162017 att göra följande utvärderingar inom den allmänbildande utbildningen:

Utvärderingarna grundar sig på den plan för utbildningsutvärderingarna som undervisnings- och kulturministeriet godkänt för åren 2016–2019.

Kontaktperson

Vi ber alla anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och/eller fritt bildningsarbete att utse en kontaktperson för de nämnda projekten (t.ex. bildningschefen). Meddela kontaktpersonens namn senast 9.9.2016 här.

Ifall ni ordnar både finsk- och svenskspråkig utbildning och administrationen är indelad enligt språk, bör ni utse en kontaktperson för båda språkgrupperna. NCU sänder närmare instruktioner om utvärderingarna till kontaktpersonen efter att fristen för att meddela vem som är kontaktperson gått ut.

Rapporter som blir klara

Under hösten 2016 publiceras resultaten i den longitudinella utvärderingen av lärresultaten i matematik.

Utbildningsanordnarnas insats i utvärderingarna är värdefull. Tack på förhand för samarbetet!

 

Stäng