Visstidstjänst som utvärderingsexpert

Yrkesutbildning Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) producerar utvärderingsinformation som underlag för nationell och lokal utveckling. Utvärderingscentret har bland annat som uppgift att utvärdera utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet och inlärningsresultat samt att stödja utbildningsanordnarna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetshantering.

Arbetsbeskrivning

Visstidstjänst som utvärderingsexpert för tiden 1.1.2017 – 31.5.2018

Utvärderingsexperten arbetar som ansvarig expert för utvärdering av yrkesutbildning i ett projekt för utvärdering av företagsamheten och innovationskapaciteten i högskolorna och yrkesutbildningen. Under projektets gång samarbetar utvärderingsexperten med högskolornas utvärderingsexperter.

Kvalifikationer

Högre högskoleexamen, god och mångsidig kännedom om företagsamhetsfostran inom yrkesutbildningen, proaktivitets-, utvärderings- och forskningserfarenhet och utmärkta färdigheter och kunskaper inom IT, kommunikation, interaktion och organisering.

Övriga språkkunskaper

Utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.1.2017
Tidsbegränsad till: 31.5.2018 Tidsbundet utvärderingsprojekt

Ansökan

Ansök senast: 20.10.2016 16:15
Referensnummer: 29-156-2016

Välkommen att söka genom att:
• Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Nationella centret för utbildningsutvärdering / Registrator
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A)
00101 Helsingfors

Lön
Lönesättningen följer det lönesystem som utvecklas för Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Kontaktpersoner

Harri Peltoniemi direktör, 029 533 5532
Anu Räisänen enhetschef, 029 533 5526

Placering
Nationella centret för utbildningsutvärdering, Helsingfors
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 Helsingfors

eller

Nationella centret för utbildningsutvärdering, Jyväskylä
Cygnaeuksenkatu 1
40100 Jyväskylä

Stäng