NCU inleder en utvärdering av grundutbildningen i medicin

Högre utbildning Virpi Pietiläinen
Ihmisiä odottamassa käytävällä ja nojailemassa seiniin.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) inleder hösten 2016 en utvärdering av grundutbildningen i medicin. Utvärderingen genomförs 2016–2017 enligt ett beslut (12 maj 2016) av sektionen för utvärdering av högskolorna som finns i anslutning till NCU. Målet för utvärderingen är att ta fram information om styrkor, god praxis och utvecklingsbehov inom utbildningen i enlighet med principen om utvecklande utvärdering.

Utvärderingen inriktas på grundutbildningen i medicin som ges vid universitet. Grundutbildning i medicin ges vid fem universitet: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsätter medlemmarna till planeringsgruppen för utvärderingen hösten 2016. Planeringsgruppens uppgift är att för sektionen ta fram ett förslag till projektplan för utvärderingen. Av förslaget ska det framgå målen, objekten och metoderna för utvärderingen och den preliminära tidsplanen för projektet. Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsätter våren 2017 en skild internationell utvärderingsgrupp för genomförandet av utvärderingen.

Mer information om utvärderingen

Kirsi Hiltunen
utvärderingsråd
Nationella centret för utbildningsutvärdering
E-post: kirsi.hiltunen@karvi.fi
Telefon: 029 533 5508

Stäng