Visstidstjänst som utvärderingsexpert för tiden 1.2.2017−31.7.2018

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) producerar utvärderingsinformation som underlag för nationell och lokal utveckling. Utvärderingscentret har bland annat som uppgift att utvärdera utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet och inlärningsresultat samt att stödja utbildningsanordnarna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetshantering.

Arbetsbeskrivning

Utvärderingsexperten arbetar som ansvarig utvärderingsexpert i ett projekt för utvärdering av elever i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Kvalifikationer

Högre högskoleexamen, god och mångsidig erfarenhet av den grundläggande utbildningen/gymnasieutbildningen och särskilt kännedom om elevutvärdering samt utmärkta färdigheter och kunskaper inom IT, kommunikation, interaktion och organisering.

Övriga språkkunskaper

Utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   1.2.2017

Tidsbegränsad till:   31.7.2018 Tidsbundet utvärderingsprojekt

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   5.1.2017 16:15

Referensnummer:   29-217-2016

Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Nationella centret för utbildningsutvärdering / Registrator PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A)00101 Helsingfors

Lön

Lönesättningen följer det lönesystem som utvecklas för Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner

Harri Peltoniemi direktör 029 533 5532

Anu Räisänen enhetschef 029 533 5526

Placering

Nationella centret för utbildningsutvärdering, Helsingfors PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6) 00101 Helsingfors

eller

Nationella centret för utbildningsutvärdering, Jyväskylä Cygnaeuksenkatu 1 40100 Jyväskylä

Stäng