Uppföljnings- och utvecklingsseminariet angående högskolors kvalitetssystem ordnas den 14 juni 2017 i Helsingfors

Högre utbildning Mirella Nordblad

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar ett uppföljnings- och utvecklingsseminarium ”Kehittyvät korkeakoulut muutoksessa” angående högskolornas kvalitetssystem. Seminariet ordnas den 14 juni 2017 i Finlandiahuset i Helsingfors. De högskolor som auditerats under åren 2012-2014  presenterar vid seminariet sitt arbete med att utveckla kvalitetsystemet för de övriga högskolorna och intressenterna. Vidare diskuteras resultat från den andra auditeringsomgången, den nya auditeringsmodellens genomförande och hur utvärderingsinformation kan användas som stöd för ledningen.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av högskolors kvalitetsarbete.

Anmälningar senast 5.6.2017 via denna länk 

Seminariets program  (på finska)

För vidare information kontakta utvärderingsråd Karl Holm.
karl.holm@karvi.fi
029 533 5509

Stäng