NCU:s första helt digitala prov genomförs i svenska skolor

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Mirella Nordblad

Vid utvärderingscentret (NCU) pågår nu intensiva förberedelser inför den första helt digitala utvärderingen av elevers kunskaper. Den kommer att genomföras i det andra inhemska språket finska i årskurs 6 våren 2018. De finlandssvenska skolorna får under vårterminen information om den här utvärderingen.

Redan tidigare har NCU genomfört utvärderingar som delvis varit datorbaserade. Det allra första digitala försöket gjordes i modersmål och litteratur i årskurs 9 år 2014. Ett år senare genomfördes en bredare digital insamling av data i matematik i årskurs 9.

Projektledare Carola Åkerlund planerar tillsammans med en arbetsgrupp utformningen och uppgifterna i det kommande utvärderingsprovet.

Detta är den första utvärderingen i finska som görs i årskurs 6. Fokus ligger på övergångsskedet från årskurs 6 till årskurs 7. I Finland finns cirka 180 svenskspråkiga skolor med årskurs 1−6, knappt 20 enhetsskolor och drygt 20 skolor med årskurserna 7−9. Detta innebär att en stor del av elever byter skola efter årskurs 6.”, säger Åkerlund.

Hela provet görs digitalt, vilket innebär att eleven jobbar vid sin pekplatta eller dator, lyssnar via hörlurar och gör givna uppgifter. Utvärderingen innehåller både muntliga och skriftliga uppgifter. Vi utvärderar kunskaperna i både finska för nybörjare (A-fi) och modersmålsinriktad finska (Mofi).

En central person i projektet är också projektledare Laura Pihala, som ansvarar för utvecklingen av den digitala plattform som kommer att användas. Just nu testas hur inspelningen av elevens muntliga färdigheter kan genomföras samtidigt, så att skolorna inte behöver ordna ett separat tillfälle för utvärdering av muntliga färdigheter.

 

Vidare information ger projektledare Carola Åkerlund, carola.akerlund@karvi.fi, 029533 5554

Projektbeskrivningen för utvärderingen i finska.

Stäng