Kvalitetsstämpel till Östra Finlands universitet – långsiktigt kvalitetsarbete har främjat utveckling av en öppen kvalitetskultur

Högre utbildning Sara Juntunen

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Östra Finlands universitet beviljats en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 21 april 2017. Universitetets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering i högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Enligt auditeringsgruppen har kvalitetssystemet vid Östra Finlands universitet utvecklats långsiktigt. I utvecklingsarbetet har man på ett framgångsrikt sätt utnyttjat interna auditeringar och benchmarking. Detta arbete har resulterat i systematiska kvalitetshanteringsrutiner som gör kvalitetsarbetet smidigare och skapar en inkluderande kvalitetskultur. Kvalitetssystemet fungerar bättre än vid den föregående auditeringen för sex år sedan.

Studentcentrerad utbildning är en styrka, men intressenterna kunde gärna utnyttjas mer vid utveckling av utbildningen

Östra Finlands universitets verksamhetsidé är att vara ett internationellt, tvärvetenskapligt och studentcentrerat universitet. Enligt auditeringsgruppen bör högskolan ytterligare utveckla den tolkning av de centrala strategiska nyckelbegreppen, till exempel studentcentrerat angreppssätt och internationalisering, som tillämpas allmänt inom organisationen och även förmedla denna tolkning till alla intressentgruppers kännedom. Auditeringsgruppen uppmuntrar universitetet att arrangera mer utbildning för personalen för att främja en enhetlig tolkning av de strategiska nyckelbegreppen.

Auditeringsgruppen anser även att genomslagskraften i samhället och regionutvecklingsarbetet bör förbättras: universitetet uppmuntras att utveckla ett strategiskt perspektiv till intressentrelationerna. Detta skulle stödja internationaliseringen av lokala små och medelstora företag bättre och integrera de internationella studenterna i regionen.

– Vi fann många goda exempel på välfungerande kvalitetsarbete i universitetet. Lärarna delar information i de interna auditeringarna och i det så kallade oppitupa-systemet. Dessa bidrog till tillämpningen av nya undervisningsmetoder. Universitetsvärlden värdesätter intressentkontakter, men de bygger ofta på personliga insatser. Under utvärderingsbesöket bekräftades att intressenterna är mycket engagerade i universitetets verksamhet, och i detta skulle kvalitetshanteringen kunna erbjuda fler verktyg, säger Timo Aarrevaara, professor vid Lapplands universitet och ordförande för auditeringsgruppen.

Läs auditeringsrapporten av Östra Finlands universitet.

Mer information:
Timo Aarrevaara, ordförande för auditeringsgruppen, timo.aarrevaara@ulapland.fi, tfn 040 484 4267
Marja-Liisa Saarilammi, utvärderingsråd, Nationella centret för utbildningsutvärdering, marja-liisa.saarilammi@karvi.fi, tfn 029 533 5528

Stäng