Utvärderingar inom småbarnspedagogiken och allmänbildande utbildningen läsåret 2017–2018

Nationella utvärderingar läsåret  2017–2018

Under läsåret 2017–2018 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att göra följande utvärderingar inom småbarnspedagogiken och allmänbildande utbildningen:

Utvärdering av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik
Utvärdering av införandet av grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och för den grundläggande utbildningen
Utvärdering av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen
Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna (årskurs 1−6)
• Förändringar i lärarskapet samt lärarutbildningens förmåga att hantera förändringarna
• Elevbedömningen inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
• De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden

Utvärderingarna grundar sig på den plan för utbildningsutvärderingarna som undervisnings- och kulturministeriet godkänt för åren 2016–2019.

Beskrivningar av utvärderingarna och kontaktuppgifter till de ansvariga vid NCU finns i bilaga 1.

Kontaktperson | Vi ber alla som anordnar småbarnspedagogik att utse en kontaktperson för utvärderingen av införandet av grunderna för planen för småbarnspedagogik. Till kontaktpersonen skickar vi närmare information om utvärderingen.

Vänligen meddela kontaktpersonens namn senast 2.6.2017 här. För de övriga utvärderingarnas del har vi redan bett anordnaren utse kontaktperson eller så kommer vi att göra det senare.

Digitala utvärderingar | De kommande utvärderingarna av inlärningsresultat genomförs digitalt. Närmare information om de krav som ska beaktas i de digitala utvärderingarna finns i bilaga 2.

Era insatser i utvärderingarna är värdefulla. Tack på förhand för samarbetet!

Enhetschef Elina Harjunen

Bilaga 1: Beskrivningar av de nationella utvärderingarna inom småbarnspedagogiken och allmänbildande utbildningen 2017–2018

Bilaga 2: Krav som ska beaktas i digitala utvärderingar (grundläggande utbildning)

Stäng