Utvärderingar inom yrkesutbildningen läsåret 2017–2018

Yrkesutbildning Sara Juntunen

Nationella utvärderingar inom yrkesutbildningen 2017–2018

Under åren 2017–2018 gör Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) följande utvärderingar som rör yrkesutbildningen:

• Företagande och innovationsverksamhet i högskolorna och yrkesutbildningen
• Förändringar i lärarskapet samt lärarutbildningens förmåga att hantera förändringarna
• De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden
• Inlärningsresultat inom yrkesinriktade grundexamina
• Systemet för utvärdering av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen

Utvärderingarna grundar sig på den plan för utbildningsutvärderingarna som undervisnings- och kulturministeriet godkänt för åren 2016–2019.

Bilaga 1 innehåller beskrivningar av utvärderingarna och kontaktuppgifter för de ansvariga personerna vid NCU.

Rapporter som blir klara | De utvärderingsrapporter som blir klara 2017 gäller följande: inlärningsresultaten inom grundexamina för ungdoms- och fritidsinstruktion, processindustrin och audiovisuell kommunikation, inlärningsresultaten i hållbar utveckling, utbildningen inom sjöfart samt systemet för utvärdering av inlärningsresultaten i yrkesutbildningen. Även den rapport som gäller utvärderingen Kompetensbaserad, kundorienterad och effektiv yrkesutbildning blir klar och kan lämnas in till statsrådets kansli.

Utbildningsanordnarnas insats i utvärderingarna är värdefull. Tack på förhand för samarbetet!

Enhetschef Anu Räisänen

Bilaga 1: Beskrivningar av de nationella utvärderingarna inom yrkesutbildningen 2017–2018

Stäng