Tjänster för utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen hösten 2018

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Sara Juntunen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen med ett urval som vanligen är 5–10 procent av eleverna. Dessutom erbjuder NCU utbildningsanordnare som inte har inkluderats i ett urval en möjlighet att köpa motsvarande utvärderingstjänster.

Nu kan följande utvärderingar som genomförs under höstterminen 2018 beställas:

  • Inledande mätning i årskurs 1 (Longitudinell utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen: första mätningen)
  • Engelska i årskurs 7 (Utvärdering av inlärningsresultaten i A-lärokursen)

Tjänster för utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen hösten 2018 -broschyr. Sista beställningsdag är 28.2.2018.

Inledande mätning i årskurs 1
Beställningsblankett

Engelska i årskurs 7
Beställningsblankett

Stäng