Fokus på företagssamarbete!

Högre utbildning, Yrkesutbildning Suvi Skantz

Diskussionsmöte om utveckling av samarbetet mellan högskolor, yrkesläroanstalter och företagare

Är du en företagare som samarbetar med yrkesläroanstalter och/eller högskolor? Jobbar du kanske vid en läroanstalt eller högskola som samarbetar med företag?

Eller är du en företagare som är intresserad av att höra om vilka möjligheter reformen av yrkesutbildningen för med sig?

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf, Finlands universitet UNIFI rf och Företagarna i Finland bjuder in dig till ett diskussionsmöte där följande frågor diskuteras: goda förfaranden i företagssamarbete, effekter av samarbete mellan företag och läroanstalter, de studerandes och nyutexaminerades arbetslivsfärdigheter och möjligheterna att genom företagssamarbete utveckla regionens dragningskraft och konkurrensförmåga. Till programmet hör också ett kort informationsinslag om de möjligheter som reformen av yrkesutbildningen ger företagare. Efter mötet kan du diskutera med sakkunniga från yrkesläroanstalter, högskolor och Företagarna i Finland, bland annat samarbetet och reformen av yrkesutbildningen.

Diskussionsmöten med samma innehåll ordnas under våren på fem orter:

  • Jyväskylä (Jyväskylä universitet), Ruusupuisto, tisdag 3 kl. 17–20
  • Vasa (yrkeshögskolorna VAMK och Novia), fastigheten Alere, onsdag 4 kl. 15–18
  • Joensuu (Karelia AMK), Wärtsilä-kampus, tisdag 4 kl. 15–18
  • Esbo (Aalto-universitetet), Aalto Design Factory, Otnäs campus, måndag 4. kl. 15–18
  • Uleåborg (Uleåborgs universitet), Tellus Innovation Arena, tisdag 4. kl. 15–18

Mötena riktar sig till företagare, anordnare av yrkesutbildning och representanter för högskolorna.

Diskussionsmötena har anknytning dels till NCU:s utvärdering Företagande och innovationsverksamhet i yrkesutbildningen och högskolorna (Yrtti) och dels till det arbete som Arene, UNIFI och Företagarna i Finland genomför kring genomslagskraft samt deras projekt som gäller samarbetet mellan små/medelstora företag och högskolorna och företagssamarbetets effekter. På mötena ska material tas fram både för Yrtti-utvärderingen och för arbetet med att utarbeta rekommendationer om företagande för yrkeshögskolorna och universiteten.

Diskussionsmötena är avgiftsfria. Eventuella rese- och inkvarteringskostnader står deltagarna själva för. Vänligen anmäl dig senast en vecka före mötet på adressen http://bit.ly/yhdessa_yrittamaan. Till dem som anmält sig skickar vi ett bekräftelsemeddelande och information av projekten.

Schema och program kan ses här.

Välkommen!

För mer information om mötena kontakta:

Utvärderingsplanerare Raisa Hievanen, NCU, raisa.hievanen@karvi.fi, tfn 029 533 5542

Experten Eerikki Vainio, Arene rf, eerikki.vainio@arene.fi, tfn 040 060 6540

Stäng