Utvärderingen Invandrare i högre utbildning startar med en inbjudan att skriva berättelser

Högre utbildning Suvi Skantz

NCU startar en utvärdering av hur invandrare integrerats i det finländska högskolesystemet. Utvärderingen genomförs åren 2018–2019.

Ett av målen för utvärderingen är att utreda studiernas inverkan på invandrarnas liv med hjälp av berättelser.

I det första skedet av utvärderingen publicerar NCU via sociala medier en inbjudan till invandrarstuderande vid högskolor att skriva berättelser. I det här skedet välkomnar vi berättelser på svenska och finska.

För mer information:

utvärderingsexpert Hilla Aurén +358 29 533 5544, förnamn.efternamn@karvi.fi

utvärderingsråd Marja-Liisa Saarilammi +358 29 533 5528, förnamn.efternamn@karvi.fi


Är du en invandrare vid en högskola?

Berätta din historia, vinn en iPad!

Skriv till oss om vilken betydelse studierna vid yrkeshögskola eller universitet har haft för ditt liv. Hur kom det sig att du började studera – vad har utbildningen gett dig – vilka framtidsdrömmar har du nu?

Skicka din berättelse på 1–4 sidor (max. 2 000 ord) till adressen tarinat@karvi.fi senast den 13 maj 2018. Ange i slutet av berättelsen var och vad du studerar. Berätta även varifrån du eller dina föräldrar flyttade till Finland.

Mellan alla deltagare lottar vi ut 3 iPads!

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) använder berättelserna anonymt som bakgrundsmaterial för utvärderingen ”Integration av invandrare i högskolor”.

 

Stäng