Utvärderingar inom yrkesutbildningen läsåret 2018–2019

Yrkesutbildning

Nationella utvärderingar inom yrkesutbildningen 2018–2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) inleder under läsåret 2018–2019 utvärderings- och utvecklingsprojekt som gäller yrkesutbildningen:

  • Utvärdering om de studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden
  • Utveckling av en utvärderingsmodell och kriterier för yrkesutbildningens kvalitetslednings­system

Dessutom rapporteras om resultaten från utvärderingen av Företagande och innovationskapacitet i yrkesutbildningen och högskolorna och utvärderingarna av inlärningsresultaten för yrkesinriktade grundexamina samt utvecklas stöd för kvalitetsledning hos anordnare av yrkesutbildning. För närvarande pågår även en utvärdering av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen.

Utvärderingarna och utvecklingsarbetet grundar sig på Plan för utbildningsutvärderingarna under åren 2016–2019 som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Beskrivningar av pågående utvärderingar och kontaktuppgifter till NCU:s ansvariga personer finns i bilagan.

Utbildningsanordnarens satsning på utvärderingarna är värdefull. Vi tackar redan på förhand för samarbetet!

Enhetschef Kirsi Hiltunen

Bilaga: Beskrivningar av nationella utvärderingar som gäller yrkesutbildning och utvecklingsarbetet 2018–2019

Stäng