Utvärdering av lärresultat i A-engelska i årskurs 7 startar

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Virpi Pietiläinen

08/2017–05/2019

I utvärderingen ingår också uppgifter som mäter alla sampelelevers muntliga färdigheter

Det första skedet i utvärderingen av lärresultat i A-engelska börjar 3.9.2018. Utvärderingen genomförs digitalt via webbläsare och i den deltar sammanlagt cirka 5 000 sjundeklassare i både finsk- och svenskspråkiga skolor runt om i landet. I enighet med Läroplansgrunderna 2014 innehåller utvärderingen uppgifter som mäter elevers förmåga att producera och förstå både muntliga och skriftliga texter på engelska. Detta betyder att alla de sjundeklassare som deltar i utvärderingen gör också de muntliga uppgifterna.

Samma elever utvärderas på nytt i slutskedet av den grundläggande utbildningen, dvs. våren 2021. På så sätt får man information om hur språkkunskaperna utvecklats och vilka faktorer som påverkar utvecklandet under årskurserna 7–9. Samtidigt kartläggs också högstadieelevernas uppfattningar om undervisningen av engelska och om hur eleverna själv utvecklar sitt språkkunnande i olika slags lärmiljöer utanför skolan.

Utvärderingsresultaten publiceras våren 2019.

Dataskydd för rektorer

Dataskydd för lärare

Dataskydd för elever

Mer information om utvärderingen:

Projektchef Marita Härmälä, tfn. 029 533 5560, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng