Blogg: Sackar Svenskfinland efter?

anusandvik

Jessica Karlsson jämför resultaten för svensk- och finskspråkiga elever i NCU:s utvärderingar av lärresultat i den grundläggande utbildningen. Hur har de svenskspråkiga eleverna klarat sig i t.ex. matematik, främmande språk, naturvetenskapliga ämnen och konst- och färdighetsämnen? Läs mer från NCU:s blogg

Stäng