Utmärkta lärresultat i turismbranschen; kunnandet förvärvas och bedömas alltmer på arbetsplatser

Yrkesutbildning Johanna Kiesi
Ihmisiä keskustelemassa.

De olika kompetensområden behärskades utmärkt i turismbranschens yrkesprov. Majoriteten av yrkesproven gjordes i arbetslivet. Turismbranschen har goda utgångspunkter för att svara på den förnyade yrkesutbildningens krav på att vara arbetslivsinriktad. Mer uppmärksamhet måste dock fästas på arbetsplatshandledares kompetens i handledning och bedömning.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat inlärningsresultaten i grundexamen inom turism. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen inkluderade sammanlagt 25 utbildningsanordnare och 501 studerande.

Berömliga yrkeskunskaper; nyckelfärdigheterna för livslångt lärande är centrala i branschen

Enligt resultaten är kvalitetsnivån på utbildningen inom turismbranschen utmärkt mätt med vitsorden i yrkesproven. Två tredjedelar (65 %) av studerandena fick vitsordet berömlig för yrkesprovet, 31 % fick vitsordet god och 4 % nöjaktig. Studerandena fick de bästa vitsorden för nyckelfärdigheterna för livslångt lärande. Hantering av information som utgör grunden för arbetet behärskades något svagare.

”Nyckelfärdigheterna för livslångt lärande, som hantering av nya situationer, problemlösning och samarbete är viktiga i turismbranschens arbetsuppgifter. Det är bra att dessa förmågor framhävs i studerandenas kunnande”, säger utvärderingsplanerare Johanna Kiesi.

Utbildningen förverkligas i tätt samarbete med arbetslivet; majoriteten av yrkesproven ordnas på arbetsplatser

Arbetslivsinriktningen av turismutbildningen är på god nivå, eftersom utbildningen förverkligas i tätt samarbete med arbetslivet. Studeranden förvärvar redan nu kunnande i autentiska arbetslivssituationer och majoriteten av yrkesproven ordnas på arbetsplatser.

Arbetsplatser i branschen från resebyråer till programtjänsteföretag och från turistcentrum till hotell är tillgängliga rätt bra på olika håll i Finland.

”Eftersom arbetsplatserna är så varierande, är det viktigt att försäkra att arbetsuppgifterna motsvarar målen i examen”, berättar Johanna Kiesi.

Enligt utvärderingen verkar även de individuella studiestigen förverkligas i utbildningen. Det finns ändå oanvända möjligheter i hur man i yrkesprovet kunde integrera de gemensamma examensdelarna, som har till exempel med kommunikativa och matematiska färdigheter att göra. Man kunde till exempel visa och utvärdera kunskaperna i engelska i yrkesprovet i samband med arbetsuppgifterna som har med turismbranschens kundservice att göra.

Speciell uppmärksamhet måste fästas vid arbetsplatshandledarnas kompetens i handledning och bedömning

Den övergripande kvaliteten på yrkesprovsverksamheten ligger på en rätt god nivå. Som utvecklingsföremål framkom utbildning av arbetsplatshandledare i handledning av studerande och bedömning av yrkesproven. Endast ungefär en tredjedel av arbetsplatshandledare är utbildade. Rusning under turistsäsongen och personalomsättningen ställer sina egna utmaningar. Särskild uppmärksamhet måste dock fästas vid arbetsplatshandledarens kompetens i handledning och bedömning eftersom studeranden förvärvar och visar sitt kunnande alltmer på arbetsplatserna.

Från turismbranschen utexamineras man till receptionist, reseexpert och producent av resetjänster. Branschen är kvinnodominerad. På turismbranschen agerar man i en internationell verksamhetsmiljö och erbjuder kunder resetjänster som förknippas med upplevelser och natur. Aktuella trender på branschen är hållbar utveckling och digitalisering.

Nationella centret för utbildningsutvärdering anordnar den 27.11.2018 kl. 9 ett webbseminarum om lärresultaten inom turismbranschen, där utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet har möjlighet till kollegialt lärande och att dela med sig av god praxis. Du kan anmäla dig till webbseminariet fram till 20.11 via den här länken.

Rapport:

Kiesi, J. Yrkeskunnandet i grundexamen i turismbranschen. Publikationer 21:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Närmare information:

utvärderingsplanerare Johanna Kiesi, tfn 029 533 5545, förnamn.efternamn@karvi.fi