Tjänster för utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen för våren 2019 är nu till försäljning!

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen med ett urval som vanligen är 5–10 % av eleverna.

Dessutom erbjuder NCU utbildningsanordnare som inte har inkluderats i ett urval en möjlighet att köpa motsvarande utvärderingstjänster.

Tjänster för utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen för våren 2019 är nu till försäljning!

Följande utvärderingar kan beställas:

  • Modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen (Utvärdering av lärresultat i åk 9). Utvärderingen fokuserar mångsidigt på fl era delområden i modersmål och litteratur: multilitteracitet, produktion av texter, språklig medvetenhet och litteratur.
  • Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa (Oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla). Arviointi kohdistuu monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueisiin: monilukutaitoon, tekstin tuottamiseen, kielitietoisuuteen ja kirjallisuuteen.

Sista beställningsdag är 6.1.2019.

Mer information

Stäng