Oppilaita tekemässä ryhmätyötä.

Om vilka utbildningsrelaterade frågor skulle du vilja få oberoende utvärderingsinformation? Vad borde NCU utvärdera under de närmaste åren och varför?

NCU:s verksamhet styrs av en plan för utbildningsutvärderingar som utarbetas för fyra år åt gången. I planen fastställs de flesta utvärderingar som NCU genomför. Utvärderingsplanen godkänns av Undervisnings- och kulturministeriet.

Planen för utbildningsutvärderingar 2020–2023 har börjat förberedas. Berätta för oss vad du vill att vi ska utvärdera och varför: svara på förfrågan (Webropol)

Webbenkäten är öppen till och med den 31 december 2018.

Stäng