Berömliga kunskaper hos studerande i trädgårdsskötsel – stora skillnader i arbetslivsorientering mellan utbildningsanordnare

Yrkesutbildning Virpi Pietiläinen
Siemenen itämisen eri vaiheita.

Det vanligaste vitsordet för yrkesprov i grundexamen i trädgårdsskötsel var berömlig. Även arbetslivsorienteringen uppfylldes i genomsnitt måttligt, men det förekom stora skillnader mellan utbildningsanordnarna. Jämfört med andra examina anpassas bedömningen av specialstuderandes yrkesprov i stor omfattning.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utvärderat inlärningsresultaten i grundexamen i trädgårdsskötsel. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 200 studerande och 15 utbildningsanordnare. Utvärderingsresultaten publiceras 22.11.2018.

Berömlig yrkeskompetens – studeranden behärskar nyckelfärdigheterna för livslångt lärande bättre än den kunskap som ligger till grund för arbetet

50 procent av studerandena fick för yrkesprovet vitsordet berömlig, 40 procent fick vitsordet god och 10 procent nöjaktig. Studerandena fick mest berömliga vitsord för nyckelfärdigheterna för livslångt lärande. Flest nöjaktiga vitsord fick de i kunskaper som ligger till grund för arbetet. Medelvärdet för de slutliga vitsorden för yrkesprovet var 2,40 på skalan 1–3.

Även specialstuderande hade goda kunskaper. Jämfört med andra examina anpassas bedömningen av specialstuderandes yrkesprov i stor omfattning i grundexamen i trädgårdsskötsel. I 29 procent av yrkesproven för specialstuderanden användes anpassade mål.

– Ofta innebär det mycket arbete för lärare att anpassa yrkesprov. En ändamålsenlig anpassning av målen för yrkesprov kan emellertid anses bidra till att ge en tillförlitligare bild av specialstuderandenas kunnande, konstaterar utvärderingsplanerare Veera Stylman.

Arbetslivsorientering i genomsnitt på måttlig nivå – stora skillnader mellan utbildningsanordnarna

År 2018 trädde yrkesutbildningsreformen i kraft. Syftet med reformen är bland annat att öka arbetslivsorienteringen och kompetensförvärv på arbetsplatser. I grundexamen i trädgårdsskötsel låg arbetslivsorientering på en måttlig nivå. Av alla yrkesprov genomfördes 49 procent på arbetsplatser eller som kombinerade yrkesprov mellan arbetsplatsen och läroanstalten och 51 procent på läroanstalter. Arbetslivsrepresentanterna deltog även ofta i bedömningen av yrkesprov som genomförts på läroanstalter och i beslutet av vitsord.

Det förekom emellertid stora skillnader i fråga om arbetslivsorientering mellan utbildningsanordnare. Till exempel under de senaste fem åren varierade andelen lärare som deltagit i arbetslivsperioder mellan 0–100 procent. Dessutom varierade antalet utbildade och inskolade arbetsplatshandledare mellan utbildningsanordnarna mellan 0–75 procent.

Utveckling och upprätthållande av arbetslivsförbindelser ska uppmärksammas

En verksamhet enligt reformen förutsätter att utbildningsanordnarna har goda och fungerande kontakter med arbetslivet som gör det möjligt att förvärva och visa en kompetens i enlighet med målen. I utbildningen av trädgårdsskötsel ska man fortfarande fästa vikt vid utveckling och upprätthållande av arbetslivsförbindelser så att man ska kunna garantera goda förutsättningar för att svara mot de utmaningar som reformen medför.

Yrkesproven bedöms inte längre enligt utvärderingsobjekt, men man bör fästa mer vikt vid hantering av de teoretiska innehållen av studierna. Användningen av nya tekniker och innovationer som ökar inom branschen kommer att ytterligare framhäva betydelsen av teoretiskt kunnande.

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar 5.12.2018 ett webbseminarium om lärresultaten inom trädgårdsskötsel, där utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet har möjlighet till kollegialt lärande och delning av god praxis.

Rapport:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen puutarhatalouden perustutkinnossa. Julkaisut 26:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. www.karvi.fi

Mer information:

utvärderingsplanerare Veera Stylman, tfn 029 533 5555, fornamn.efternamn@karvi.fi

utvärderingssakkunnig Paula Kilpeläinen, tfn 029 533 5557, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng