En ny digital plattform för auditeringar av högskolor har öppnats!

Högre utbildning Mirella Nordblad

I auditeringar av högskolor pågår en pilotering av den nya auditeringsmodellen 2018-2024.

Den första pilotauditeringens Yrkeshögskolan Novias rapport har nu publicerats på plattformen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu är den andra pilotauditeringen. Rapporten för denna auditering publiceras på plattformen troligtvis i maj 2019.

Den nya digitala auditeringsrapporten innehåller både högskolans självvärdering och auditeringsgruppens bedömning gällande områden som granskas i auditeringen. Plattformen ökar växelverkan vid auditeringar och gör det möjligt att utnyttja resultaten av auditeringarna i större omfattning.

I pilotfasen testas även plattformen och eventuella förbättringar i plattformen och rapporten görs på basis av feedback.

Stäng