Förfarande för excellence-kvalitetsstämpel och besvärsförfarande har publicerats

Högre utbildning Mirella Nordblad

I NCU:s auditeringar av högskolor 2018–2024 ingår möjligheten att få en excellence-kvalitetsstämpel

– Excellence-kvalitetsstämpeln är ett erkännande för högskolor för ett exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete. En belönad högskola har visat sig vara en innovativ föregångare, utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet, säger Helka Kekäläinen, enhetschef för högre utbildning och fritt bildningsarbete.

Högskolan nomineras som en kandidat för excellence-kvalitetsstämpeln om auditeringsguppen har gett omdömet utmärkt för minst ett utvärderingsområde I-III.

Sektionen för utvärdering av högskolorna beviljar excellence-kvalitetsstämplar en gång om året: våren 2021, 2022, 2023 ja 2024. De båda pilothögskolorna i den tredje auditeringsomgången (Yrkeshögskolan Novia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu) fick omdömet utmärkt  för utvärderingsområdet III En utvecklingsorienterad och välmående högskola, och därmed är bland de första högskolorna som är kandidater för att motta excellence-kvalitetsstämpeln.

Principerna, kriterierna och processen för excellence-kvalitetsstämpeln finns att tillgå i beskrivningen av förfarandet:

Förfarande för beviljandet av excellence-kvalitetsstämpel 2019-2024


En högskola som har deltagit NCU:s auditering eller omauditering kan lämna en begäran om ny behandling av auditeringens resultat

Syftet med besvärsförfarandet är att trygga ett rättvist bemötande av högskolorna som deltar i auditeringarna och att säkerställa att sektionen för utvärdering av högskolorna fattar jämlika beslut om auditeringens resultat. Förfarandet motsvarar de gemensamt överenskomna europeiska riktlinjerna för utvärderingsaktörernas kvalitetssäkring.

Förfarandet har uppdaterats för att gälla NCU:s auditeringar av högskolor 2018-2024.

Expertgruppen för besvärsförfarandet tillsätts under hösten 2019 av utvärderingsrådet som finns i anslutning till NCU.

Förfarande för ny behandling av auditeringens resultat 2019-2024

 

För mer information om processerna kontakta

Mirella Nordblad, utvärderingsexpert

tfn 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng