Utvärderingar inom yrkesutbildningen läsåret 2019–2020

Yrkesutbildning Johanna Kiesi

Nationella utvärderingar i yrkesutbildningen under 2019–2020

NCU genomför under läsåret 2019–2020 följande utvärderingar som gäller yrkesutbildningen:

Utvärderingarna grundar sig på Planen för utbildningsutvärderingarna under åren 2016–2019 som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Beskrivningar av pågående utvärderingar och kontaktuppgifter till NCU:s ansvariga personer finns i bilagan.

Utbildningsanordnarnas insats i utvärderingarna är värdefull. Vi tackar för samarbetet och aktivt deltagande i utvärderingarna och utvecklingen av dem!

Enhetschef Kirsi Hiltunen

Bilaga:

Beskrivningar av de nationella utvärderingarna inom yrkesutbildningen 2019–2020

Stäng