Beställ en avgiftsbelagd utvärdering av lärresultat senast 1.12.2019

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingarna genomförs med hjälp av sampel där 5–10 % av eleverna i årskullen vanligen ingår. NCU ger de anordnare  och skolor som inte ingår i samplet en möjlighet att beställa motsvarande utvärdering av lärresultat.

Det är nu möjligt att köpa två utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen. De utvärderingar som kan beställas är

  • Utvärdering av lärresultaten i matematik, åk 9 (våren 2020)
  • Utvärdering av lärresultat i matematik och modersmål och litteratur, åk 3, hösten 2020 (longitudinella utvärderingen)

Gör beställningen digitalt på adressen tinyurl.com/bestalla2020. Den sista beställningsdagen är 1.12.2019. Beställningen är bindande.

Ladda ned broschyren Tjänster för utvärdering 2020 (PDF).

Länk till broschyren "tjänster för utvärdering"

Kontaktuppgifter:

Beställning av utvärderingar
Laura Lepola
laura.lepola@karvi.fi
029 533 5546
Utvärdering av matematik (åk 9) och utvärdering i åk 3
Saara Nousiainen
saara.nousiainen@karvi.fi
029 533 5538

Stäng