Auditeringshandboken för högskolor 2019-2024 har publicerats

Högre utbildning Mirella Nordblad

 

Auditeringshandbok för högskolor 2019-2024

 

NCU:s nya auditeringsmodell för högskolor 2018-2024 piloterades 2018-2019. Auditeringshandboken har nu reviderats på basis av respons och erfarenheter från pilotfasen.

Syftet med revideringen har bland annat varit att göra auditeringskriterierna samt anvisningarna tydligare. Kontinuerligt lärande och god vetenskaplig praxis ingår nu i modellen. Ändringarna som nu gjorts berör inte auditeringens principer, utvärderingsområden eller auditeringsprocessen.

 

Auditeringsmodellen har fokus på en systematisk utveckling av utbildning, studerandecentrerad utbildning och verksamhetens genomslag i samhället.

I auditeringen granskas högskolans sätt att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Mer information om auditeringsmodellen finns att tillgå på NCU:s webbplats eller kontakta

Mirella Nordblad, utvärderingsexpert, 029 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi.

Stäng