Kom och träffa NCU:s experter på Educa-mässan!

chrissilverstrom
Kuvakollaasi Educa-tapahtumasta. Kuvassa yksityiskohtia Karvin ständiltä ja tapahtumassa edustaneita karvilaisia.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi/NCU) finns också i år på Educa-mässan. Den ordnas 24.–25.1.2020 i Helsingfors Mässcentrum. Kom gärna och prata med våra experter om våra utvärderingsprojekt.

NCU deltar också med tre olika presentationer. På fredagen presenteras projektet invandrares  utbildningsvägar. Dessutom offentliggörs resultat i läroplansutvärderingen. NCU har utvärderat läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Mer information: OPS-arvioinnin osahankkeen tulosraportti.

På lördagen behandlas ungdomars studievägar och handledningen vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiets utbildningar. Längst ner på sidan får du mer information om klockslag och plats för våra presentationer.

NCU:s avdelning på mässan: diskussion, publikationer, kaffe och lotteri

På NCU:s avdelning får du färsk utvärderingsinformation som gäller småbarnspedagogik, förskoleundervisning, allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning. Du kan också beställa utvärderingar. Vi har dessutom en matematiktävling och lotteri. Vi finns bredvid Opettajan olohuone, avdelning 6m59.

Du kan träffa följande experter från NCU::

Fredag 24.1.

kl. 10–12

 • Annette Ukkola: allmänbildande utbildning, nybörjarundervisning
 • Jan Hellgren: allmänbildande utbildning, svenskspråkig utbildning
 • Paula Kilpeläinen: yrkesutbildning

kl. 12­–14         

 • Laura Lepola: allmänbildande utbildning
 • Veera Hakamäki-Stylman: yrkesutbildning
 • Raisa Hievanen: yrkesutbildning
 • Mira Huusko: högskoleutbildning

kl. 14­–16

 • Chris Silverström: allmänbildande utbildning, svenskspråkig utbildning
 • Kati Isoaho: högskoleutbildning

kl. 16­–18

 • Elina Harjunen: allmänbildande utbildning
 • Heli Koskenniemi: digitala utvärderingar
 • Kirsi Mustonen: högskoleutbildning

kl. 18–20

 • Niina Rumpu: allmänbildande utbildning
 • Jani Goman: yrkesutbildning

Lördag 25.1.

kl. 10–12

 • Carola Åkerlund: allmänbildande utbildning, svenskspråkig utbildning
 • Jari Metsämuuronen: allmänbildande utbildning
 • Kirsi Mustonen: högskoleutbildning

kl. 12–14

 • Jari Metsämuuronen: allmänbildande utbildning
 • Raisa Hievanen: yrkesutbildning
 • Mira Huusko: högskoleutbildning

kl. 14–17

 • Mika Puukko: allmänbildande utbildning
 • Hanna Väätäinen: högskoleutbildning

 

NCU:s experter på scenen

I år berättar NCU om tre utvärderingar på Educa. Presentationerna är på finska.

Maahanmuuttajien koulutuspolut

Kaikuja koulun arjesta – opettajien kokemuksia opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisesta -julkistamistilaisuus

Ohjaus, osallisuus ja urasuunnittelutaidot – oppilas perusopetuksen ja toisen asteen kynnyksellä

Stäng