Uppdaterad nyhet: Förändringar i NCU:s utvärderingsverksamhet på grund av coronaviruset

NCU följer med coronasituationen och dess konsekvenser för samhället. Vi fattar beslut om hur utvärderingarna genomförs utgående från det aktuella läget. Vi informerar om förändringar genom mejl till anordnare och utvärderingarnas kontaktpersoner.

Coronavirusets följder för utvärderingsprojekten och den övriga verksamheten

NCU följer med coronasituationen och vad den innebär för samhället. Vi fattar beslut utgående från det aktuella läget om hur utvärderingsprojekten går vidare. Vi informerar utbildningsanordnarna om eventuella andra förändringar senare.

Utvärderingsprojekt

  • Utvärderingen Studerandes övergångar och smidiga studievägar: Den datainsamling som planerats för det här året kan inte genomföras. Vi samlar tidigast in information för projektet nästa år. Tilläggsinformation.
  • Utvärderingen av kvalitetsledningssystemet hos anordnare av yrkesutbildning genomförs enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut 2021-2022. Handledning för utbildningsanordnarna ordnas hösten 2020. Tilläggsinformation.
  • NCU kommer överens om eventuella förändringar i pågående utvärderingsprojekt och auditeringar i samarbete med högskolorna. Vid behov kan högskolorna vara i kontakt med NCU:s kontaktpersoner för utvärderingarna och auditeringarna.

Effekterna av undantagsförhållanden på jämlikhet och likabehandling i utbildningen

NCU genomför år 2020 en utvärdering där fokus ligger på undantagsförhållandenas effekter på jämlikhet och likabehandling. En bakgrundsrapport gavs ut i maj (meddelande 11.5.2020) och de första nationella utvärderingsresultaten publicerades i juni (rapport och meddelande 18.6.2020). De första resultaten finns på svenska här.

#NCU Stöder – Utvärderingsinformation som stöd för utbildningsanordnare och läroanstalter

Vi vill i denna situation garantera arbetsron hos utbildningsanordnare, läroanstalter och högskolor. Vi vill även erbjuda vårt stöd där det är möjligt. För att stödja och uppmuntra utbildningsanordnare, högskolor och lärare i denna exceptionella situation delar vi på NCU:s webbplatser och via kanaler på sociala medier utvärderingsinformation, god praxis och annat material.

Nya artiklar:

Mer information:

Direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532

Vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550

Ledningens assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503

Stäng