Finland har utmärkta förutsättningar för distansundervisning tack vare de engagerade lärarna

Roosa Käsmä

Enligt resultaten av den LP-utvärdering som NCU genomfört arbetar de finländska lärarna engagerat, med stort hjärta och för elevernas bästa. Detta ger oss utmärkta förutsättningar för arbete i undantagsförhållanden.

Lärarna har arbetat hårt för att skapa och använda mångsidiga lärmiljöer i skolorna. Man kan samtidigt se att det är först i och med detta undantagstillstånd som lärarna – på gott och ont – har blivit tvungna att lära sig använda nya system och sätt att hålla kontakt. I och med den snabba övergången till distansundervisning på grund av undantagstillståndet har man snabbt kommit igång med användningen av olika digitala möjligheter för inlärningen.

En så här omfattande övergång till distansundervisning är något nytt för såväl lärarna och eleverna som de vårdnadshavare som stöder sina barns skolgång hemma. Vi har alltså alla mycket att träna på.

Vi måste lita på våra lärare och deras förmåga att ordna undervisning i undantagsförhållanden.

LP-utvärderingen besökte förskolorna och skolorna åren 2018–2019. Vid besöken frågade vi alltid vad rektorerna och lärarna var stolta över i sina arbetsgemenskaper. Deras svar sammanfattar hela det finländska skolsystemets goda sidor:

Jag är stolt över lärarna! De är sensitiva och mångsidiga och har klarat sig utmärkt med en mycket utmanande grupp. De ger inte upp och gör sitt jobb med stort hjärta. Dessutom är de väldigt uthålliga och har orkat hitta på nya metoder med barnen. Samarbetet med föräldrarna har också fungerat utmärkt. (föreståndare för en förskola)

Det bästa med vår skola är att lärarna känner eleverna. Här drar vi alla åt samma håll och här finns kollegialt stöd. Barnen är allas, och vi talar inte om ”din elev”. Elevernas förtroende för alla vuxna känns också bra. Eleverna kommer aktivt till oss för att diskutera och berätta saker. Det bästa med våra lärare är deras engagemang, uthållighet, strävan och vilja att förverkliga verksamheten på bästa möjliga sätt trots svårigheter. (kommentarer från lågstadielärare)

I vår skola finns inget motstånd mot förändringar. Vi funderar alltid över de stora linjerna i verksamheten i förhållande till vår egen skolas situation. Utmaningar ses som en del av en lämplig kontext, så att vi alltid kan hålla fötterna stadigt på jorden. Lärarna hjälper varandra i utmanande situationer. Vi är lösningsfokuserade och letar inte efter en skyldig. Vi försöker alltid se de positiva sidorna. (kommentarer från högstadielärare)

Stäng