Principerna för digitalt genomförande av auditeringar

Högre utbildning Mirella Nordblad

 

NCU har publicerat principerna för digitalt genomförande av högskolors auditeringar 2020-2024. Principerna för digitalt genomförande är ett tillägg till Auditeringshandboken för högskolor 2019-2024.

Auditeringar kan genomföras helt eller delvis med hjälp av nätbaserade verktyg. Det är möjligt att genomföra alla skeden i auditeringsprocessen digitalt:

  • kollegialt lärande,
  • avtalsförhandlingen mellan högskolan ochNCU,
  • högskolornas självvärdering,
  • sektionens för utvärdering av högskolorna möte där auditeringsgruppen tillsätts,
  • auditeringsgruppens introduktionstillfällen och möten,
  • informations- och diskussionstillfället,
  • auditeringsbesöket,
  • sektionens för utvärdering av högskolorna möte om auditeringens resultat,
  • avslutande seminarium och
  • auditeringsgruppens och högskolans respons om auditeringsprocessen.

Olika hybridmodeller är möjliga i alla NCU:s auditeringar. Hybridmodellen kan tillämpas i situationer där enskilda medlemmar i utvärderingsgruppen, NCU:s anställda eller representanter för högskolan är förhindrade att delta i besöket. Höranden och workshopar kan också ordnas med hjälp av olika nätbaserade verktyg.

 

Principerna för digitalt genomförande 2020-2024

 

Mer information

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, förnamn.efternamn@karvi.fi, 029 533 5541

Stäng