UTVÄRDERINGSRESULTAT: Femåringars deltagande i småbarnspedagogiken har ökat, försökets effekter varierar mellan olika befolkningsgrupper och kommuner

Småbarnspedagogik Virpi Pietiläinen

NCU har utvärderat hur målen för försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar har uppnåtts. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar ökade barnens deltagande i småbarnspedagogiken, men inte för alla barn. 

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet har Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderat försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.  Målet är att öka andelen deltagare i småbarnspedagogik och främja jämlikheten i utbildningen. Den rapport som nu publiceras gäller försökets andra skede, som genomfördes 2019–2020. Sammanlagt 26 kommuner deltog i försökets andra skede.

Kommunerna som deltog i det andra skedet var Esbo, Halso, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Joutsa, Träskända, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Letala, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo och Vederlax. Försökskommunerna erbjöd familjer med femåriga barn 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik i veckan. Utvärderingsmaterial samlades också in från hela Finland, utöver försökskommunerna.

Ökning i deltagargraden

Enligt utvärderingen ökade femåriga barns deltagande mer i försökskommunerna än i jämförelsekommunerna. De femåriga barnens deltagande i småbarnspedagogiken ökade med cirka 15 procentenheter i försökskommunerna och med 6 procentenheter i jämförelsekommunerna jämfört med situationen innan försöket inleddes. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik ökade deltagandet i småbarnspedagogiken särskilt i familjer med låg medelinkomst. Däremot ökade försöket inte barnens deltagande i småbarnspedagogiken i de lägsta eller högsta inkomstklasserna.

– Både i de högsta och de lägsta inkomstklasserna var det redan mycket vanligt att delta i småbarnspedagogiken, så i fråga om dem kan andelen barn naturligtvis inte längre öka, förklarar utvärderingsexpert Anna Siippainen från NCU.

Regionala skillnader

På basis av utvärderingen ökade försöket de femåriga barnens deltagande i småbarnspedagogiken särskilt i tätbebyggda kommuner. Men klientavgifterna är inte den enda förklaringen till skillnaderna, eftersom deltagandet i småbarnspedagogiken varierar regionalt. Vad beror då skillnaderna i deltagandet på?

– Om man vill främja deltagandet i småbarnspedagogiken är det viktigt att identifiera lokala hinder för deltagande, och för att undanröja dem behövs diskussioner och beslut på både nationell och lokal nivå. Den regionala variationen kommer också att utredas noggrannare i utvärderingen av försökets tredje skede, konstaterar Siippainen.

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram har man beslutat att fortsätta försöket. Försökets tredje skede inleddes den 1 augusti 2020. 26 kommuner deltar, av vilka en del är nya och en del redan har deltagit i tidigare skeden av försöket.

Utvärderingsresultaten kommer att publiceras under ett webbinarium som ordnas av NCU den 18 september 2020 kl. 9–11. Mer information om evenemanget och anmälningen finns på NCU:s webbplats.

Rapport:

Siippainen, A., Paananen, M., Metsämuuronen, J., Repo, L., Sarkkinen, T., Alasuutari, M., Koivisto, P., Saarikallio-Torp, M. & Kirjavainen, T. (2020) Andra skedet av utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar: Deltagande i småbarnspedagogiken, försökets kostnader och genomförande. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering. 14. 

Ytterligare information:

Utvärderingsexpert Anna Siippainen +358 295335566, anna.siippainen@karvi.fi

www.karvi.fi/smabarnspedagogik/

Stäng