Undantagsläget på grund av corona-epidemin har utmanat skolor och läroanstalter att utveckla goda praxis

Även om corona-epidemin har medfört många utmaningar i utbildningen, har de avvikande undervisningsarrangemangen även skapat goda praxis som utnyttjas i skolorna och läroanstalterna fortfarande. Inom den grundläggande utbildningen förstärktes de digitala kunskaperna, i gymnasierna utvecklades nya pedagogiska idéer och inom yrkesutbildningen fann man metoder för utbildning och handledning. Elevernas, studerandens och lärarnas digitala färdigheter har utvecklats. Skolorna och läroanstalterna har utvecklat praxis för distansmöten.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar under 2020 effekterna av avvikande undervisningsarrangemang. I samband med utvärderingen samlades in goda praxis med vilka skolorna och läroanstalterna kan främja jämlikhet och likabehandling i utbildningen. I samband med enkäterna frågades om goda praxis under undantagsläget. I länkarna här nedan har vi samlat teman som framkommit i flera enkätsvar.

Dela med dig av goda praxis som ni har tagit i bruk på grund av undantagsläget i skolan eller läroanstalten

Har det i er skola eller läroanstalt uppkommit goda praxis under de avvikande undervisningsarrangemangen? Dela dem gärna med oss via länken goda praxis. Blanketten är på finska men du kan skriva på svenska. Svaren kommer att användas i en rapport som publiceras i slutet av 2020 och under webbinariet den 14.12 där resultaten av utvärderingen presenteras.

Mera information om goda praxis finns på NCU:s finskspråkiga sida.

Goda praxis under undantagsläget i skolor och läroanstalter:

Information om kommande webbinarium.

Mer information om projektet.

Stäng