Ny handbok för utvärdering av kvalitetsledningssystem inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning suvialatalo

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem för andra gången under åren 2021–2022. Utvärderingen handlar om ledning, förutsättningar för anordnande av examina och utbildning, anordnande av examina och utbildning samt resultat.

NCU har tillsammans med utbildningsanordnare utarbetat en utvärderingshandbok som stöder utvärdering samt kvalitetsledning på en allmän nivå. Som bilaga till handboken finns utvärderingens självvärderingsblankett, med vilket ni kan identifiera era styrkor och förbättringsområden och utveckla verksamheten.

Klicka här för att komma till handboken.

Mer information: 

Stäng