Kuvassa lukee Karvin uusi osoite.

 

Våren har gått i flyttningens tecken hos oss på NCU. Vi ser nu med vemod tillbaka på tiden i Posthuset i Helsingfors. Men samtidigt är vi glada över att från den första maj ha fått tillgång till nya lokaler som vi delar med Utbildningsstyrelsen och Studentexamensnämnden.

 

NCU:s nya adress är:

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380, 00531 Helsingfors
Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors

 

I Jyväskylä når ni oss fortfarande på adressen:

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hannikaisenkatu 47 (1. krs)
40100 Jyväskylä

 

Välkommen på besök när läget tillåter det igen! 

Stäng