Uppdaterad nyhet: Förändringar i NCU:s utvärderingsverksamhet på grund av coronaviruset

Uppdaterad 4.3.2021 

NCU följer med coronasituationen och dess konsekvenser för samhället. Vi fattar beslut om hur utvärderingarna genomförs utgående från det aktuella läget. Vi informerar om förändringar genom mejl till anordnare och utvärderingarnas kontaktpersoner.

Coronavirusets följder för utvärderingsprojekten och den övriga verksamheten

Utvärderingsprojekt

  • Möjlig övergång till distansundervisning för elever i åk 7 – 9 i den grundläggande utbildningen den 8 mars 2021 påverkar inte NCU:s utvärderingar av lärresultat i A-engelska, A-finska och matematik i åk 9. Dessa utvärderingar kommer att genomföras enligt ett tidigare överenskommet schema, men vid behov på distans. Skolorna kommer att få detaljerade instruktioner i god tid.
  • Utvärderingen Studerandes övergångar och smidiga studievägar: Den datainsamling som planerats för år 2020 kunde inte genomföras. Vi samlar in information för projektet senare. Tilläggsinformation.
  • Utvärderingen av kvalitetsledningssystemet hos anordnare av yrkesutbildning genomförs enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut 2021-2022. Tilläggsinformation.
  • NCU kommer överens om eventuella förändringar i pågående utvärderingsprojekt och auditeringar i samarbete med högskolorna. Vid behov kan högskolorna vara i kontakt med NCU:s kontaktpersoner för utvärderingarna och auditeringarna.

Effekterna av undantagsförhållanden på jämlikhet och likabehandling i utbildningen

NCU genomförde år 2020 en utvärdering där fokus låg på undantagsförhållandenas effekter på jämlikhet och likabehandling. En bakgrundsrapport gavs ut i maj (meddelande 11.5.2020) och de första nationella utvärderingsresultaten publicerades i juni (rapport och meddelande 18.6.2020). De första resultaten finns på svenska här. I november publicerades en sammanfattning av goda praxis som skolorna utvecklat (meddelande 17.11.2020) och i december resultaten av utvärderingen av effekterna av undantagsförhållanden på jämlikhet och likabehandling i utbildningen (meddelande 14.12.2020). Rapporten publiceras under våren 2021.

#NCU Stöder – Utvärderingsinformation som stöd för utbildningsanordnare och läroanstalter

Vi vill i denna situation garantera arbetsron hos utbildningsanordnare, läroanstalter och högskolor. Vi vill även erbjuda vårt stöd där det är möjligt. För att stödja och uppmuntra utbildningsanordnare, högskolor och lärare i denna exceptionella situation delar vi på NCU:s webbplatser och via kanaler på sociala medier utvärderingsinformation, god praxis och annat material.

Nya artiklar:

Mer information:

Direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532

Vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550

Ledningens assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503

Stäng