Uppdaterad nyhet: Förändringar i NCU:s utvärderingsverksamhet på grund av coronaviruset

Uppdaterad 3.9.2021 

NCU följer med coronasituationen och dess konsekvenser för samhället. Vi fattar beslut om hur utvärderingarna genomförs utgående från det aktuella läget. Vi informerar om förändringar genom mejl till anordnare och utvärderingarnas kontaktpersoner.

Coronavirusets följder för utvärderingsprojekten och den övriga verksamheten

Det är oerhört viktigt att producera information under exceptionella förhållanden. Till exempel utvärderingarna av lärresultat genomfördes under våren 2021 enligt tidigare fastslagna tidtabeller, men eleverna kunde jobba på distans vid behov. Enligt anvisningarna skulle lärarna ordna utvärderingen på samma sätt som de ordnar ett normalt prov under en distansperiod.

NCU kommer överens om eventuella förändringar i pågående utvärderingsprojekt och auditeringar i samarbete med högskolorna. Vid behov kan högskolorna vara i kontakt med NCU:s kontaktpersoner för utvärderingarna och auditeringarna.

Effekterna av undantagsförhållanden på jämlikhet och likabehandling i utbildningen

NCU genomförde år 2020 en utvärdering där fokus låg på undantagsförhållandenas effekter på jämlikhet och likabehandling. En bakgrundsrapport gavs ut i maj (rapport på finska och meddelande 11.5.2020) och de första nationella utvärderingsresultaten publicerades i juni (rapport och meddelande 18.6.2020).

I november 2020 publicerades en sammanfattning av god praxis som skolorna utvecklat (meddelande 17.11.2020 och sammanfattning). En månad senare publicerade NCU utvärderingsresultat som gällde effekterna av de exceptionella undervisningsarrangemangen på jämlikhet och likabehandling (rapport på finska och meddelande 14.12.2020).

Den slutliga rapporten i projektet publicerades våren 2021 (rapport och meddelande 7.4.2021).

Utvärderingens webbsidor

#NCU Stöder – Utvärderingsinformation som stöd för utbildningsanordnare och läroanstalter

Vi vill garantera arbetsron hos utbildningsanordnare, läroanstalter och högskolor. Vi vill även erbjuda vårt stöd där det är möjligt. För att stödja och uppmuntra utbildningsanordnare, högskolor och lärare i denna exceptionella situation delar vi på NCU:s webbplatser och via kanaler på sociala medier utvärderingsinformation, god praxis och annat material.

Artiklar:

Mer information:

Direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532

Vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550

Ledningens assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503

Stäng