Kvaliteten i den grundläggande utbildningen är aktuell vid NCU

suvialatalo

Under hösten 2021 gör Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en småskalig kartläggning som gäller kvalitetshanteringen och självvärderingen inom den grundläggande utbildningen. NCU utreder nuläget i fråga om utbildningsanordnarnas kvalitetshantering och också anordnarnas uppfattningar och önskemål som gäller kvalitetshantering.

Den information som kartläggningen ger kommer att utgöra ett underlag för en kvalitetsarbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet. Arbetsgruppen bereder före slutet av februari 2022 ett förslag till hur utvecklingen av nationella kvalitetsmål för den grundläggande utbildningen skulle kunna genomföras.

NCU kommer framför allt att samla in information genom höranden. Ett urval anordnare av grundläggande utbildning har valts ut utgående från bakgrundsfaktorer (t.ex. region, elevantal). Dessa anordnare kommer att höras genom fyra höranden i november. NCU sammanfattar därefter information som framkommer och uppfattningar som anordnarna för fram.

NCU ordnar följande höranden för de anordnare av grundläggande utbildning som har valts ut:

  • tors 18.11. kl. 9–11
  • mån 22.11. kl. 12–14
  • ons 24.11. kl. 9–11
  • fre 26.11. kl. 13–15 (på svenska)

De valda utbildningsanordnarna har fått tilläggsinformation om saken. Mer information ger utvärderingsexpert Chris Silverström, tfn 029 533 5563, chris.silverstrom@karvi.fi

Stäng