Högskolornas excellence-kvalitetstämpel beviljades till Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning Kati Isoaho

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) har visat sig vara en innovativ föregångare som utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet. Tack vare detta har Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) beviljat högskolan excellence-kvalitetsstämpeln för högskolor. Excellence-kvalitetsstämpeln beviljas nu för andra gången.

NCU beviljar årligen auditerade högskolor excellence-kvalitetsstämpeln för exceptionellt högklassiskt utvecklingsarbete. En för ändamålet speciellt tillsatt utvärderingspanel gör excellence-utvärderingen och det slutliga beslutet om att bevilja kvalitetsstämpeln fattas av sektionen för utvärdering av högskolorna.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu beviljades kvalitetsstämpeln i år. Även Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) och Savonia-ammattikorkeakoulu var nominerade till excellence-kvalitetsstämpeln. De högskolor som vid auditeringen fått omdömet utmärkt för minst ett av utvärderingsområdena är årligen nominerade till excellence-kvalitetsstämpeln. Utvärderingsområdena är En kompetensskapande högskola, En nyskapande högskola med genomslagskraft och En utvecklingsorienterad och välmående högskola. Alla de nominerade högskolorna visar på högklassig kompetens i att utveckla sin egen verksamhet.

”Kvalitetsstämpeln som delas ut för andra gången ger oss en intressant möjlighet att ur ett nytt perspektiv granska högskolor som redan auditerats ha en utmärkt nivå. Det är inspirerande att vi på detta sätt kan lyfta fram höjdpunkterna i högskolornas kvalitetsarbete och samtidigt lära av varandra och ytterligare utveckla högskolornas verksamhet. I och med det erkännande som kvalitetsstämpeln för med sig får högskolorna också ansvar för att i allt större utsträckning sprida sin kompetens”, konstaterar utvärderingspanelens ordförande Anniina Sippola från SAMOK rf, expert på påverkansarbete.

Enligt utvärderingspanelen har SeAMK regional gemslagskraft och verksamheten följer tydligt värderingarna

Vid excellence-utvärderingen fäste panelen särskild uppmärksamhet vid tre faktorer. För det första har SeAMK en mångsidig och omfattande regional genomslagskraft. Enligt panelen har SeAMK visat att de är en innovativ föregångare inom sitt område.  SeAMK har också visat ett modigt utvecklingsarbete som utgår från regionens och högskolans behov.

Sektionen anser att SeAMK har en exceptionellt stark praxis för utvecklingen av personalens kompetens. SeAMK har nått resultat inom pedagogisk utbildning, utveckling av digital pedagogik och datateknisk skolning. Högskolan har dessutom en personalfond som används för att stöda personalens fortsatta studier och kompetensutveckling.

Enligt panelen är SeAMK:s styrka gällande företagarandan att verksamheten följer värderingarna. Personalen och de studerande uppmuntras inte bara till internt företagande, det vill säga försök och kreativitet, utan också till externt företagande, alltså företagsverksamhet

Nyheten om kvalitetsstämpeln togs emot med glädje i SeAMK. Inom SeAMK finns även en stark vilja att utveckla verksamheten på basen av externa utvärderingar:

Vi är mycket glada över excellence-kvalitetsstämpeln som SeAMK fick för två utvärderingsområden. Kvalitetsarbetet är en viktig och naturlig del av personalens vardag i våra olika funktioner. På SeAMK har vi också satt höga kvalitetsmål. Jag tackar NCU som gav oss många nya utvecklingsidéer – utvecklingsarbetet på SeAMK fortsätter systematiskt och i god anda. Den positiva respons och i synnerhet de goda utvecklingsförslagen vi fått av NCU är guld värda för oss”, konstaterar Jaakko Hallilla rektor för SeAMK.

Kriterier som används vid excellence-utvärderingen

När excellence-kvalitetsstämpeln beviljas utvärderas följande kriterier:

  • Högskolan är en innovativ föregångare, modig och fördomsfri då den utvecklar sin verksamhet.
  • Högskolan har spetskompetens inom långsiktig utveckling av verksamheten, och den har starka bevis för utvecklingsarbetets positiva effekter på verksamheten.
  • Högskolan har en positiv inverkan på sin omgivning. Kännetecknande för högskolan är att den i stor omfattning engagerar aktörer i utvecklingsarbetet och fördomsfritt överskrider olika gränser.

Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för auditeringen är i kraft. Utmärkelsen beviljades första gången 2021.

Mer information:

Stäng