Rådet för utbildningsutvärdering har utsetts – en ny fyraårsperiod inleds

I anslutning till Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) finns ett utvärderingsråd som utnämns av statsrådet. Det nya utvärderingsrådet för mandatperioden 10.6.2022–31.5.2026 har nu utsetts.

Till utvärderingsrådets uppgifter hör bland annat att delta i planeringen av NCU:s strategiska verksamhet, besluta om vittsyftande eller principiellt viktiga utlåtanden och initiativ samt utarbeta ett förslag till planen för utbildningsutvärderingar.

– NCU:s uppgift är att producera information och utvecklingsrekommendationer för lokalt, regionalt och nationellt beslutsfattande och utvecklingsarbete och för internationell jämförelse. Utvärderingsrådets arbete inleds med att rådet drar upp riktlinjer för hur NCU på ett så effektivt sätt som möjligt kan producera information, förståelse och kompetens om utbildningen som tillsammans leder till välövervägda lösningar. Utvärderingsrådet får också genast i början av sin mandatperiod bereda och behandla förslaget till utvärderingsplan för 2024–2027. Beredningen sker genom att i stor utsträckning inkludera intressentgrupperna och NCU:s experter deltar ivrigt i detta arbete, berättar NCU:s direktör Harri Peltoniemi.

Utvärderingsrådet erbjuder mångsidiga perspektiv på utbildningspolitiken

I utvärderingsrådet finns representanter för såväl olika utbildningssektorer, lärarutbildning, forskning, arbetslivet som studerande. Utvärderingsrådet är ett viktigt organ för NCU som ger mångsidiga perspektiv på utbildningspolitiken och förändringarna i samhället. När det är som bäst utmanar rådet också NCU positivt.

Under mandatperioden 10.6.2022–31.5.2026 är utvärderingsrådets sammansättning:

 • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, professor, Åbo universitet
 • Martin Ubani, professor, Östra Finlands universitet
 • Jouni Koski, rektor, yrkeshögskolan Laurea
 • Camilla Wikström-Grotell, chef för internationella ärenden, Arcada
 • Jarmo Paloniemi, samkommundirektör, OSAO samkommun för utbildning
 • Päivi Ikola, rektor för den grundläggande utbildningen, Tammerfors stad
 • Kati Lounema, direktör, Utbildningsstyrelsen
 • Terhi Päivärinta, direktör, Finlands Kommunförbund
 • Mirja Hannula, ledande sakkunnig, Finlands Näringsliv EK (10.6.2022–5.2024)
 • Jyrki Mäkynen, verkställande direktör, Oy HM Profiili Ab (Företagarna i Finland) (1.6.2024–5.2026)
 • Jaakko Sarmola, biträdande rektor, Lärarnas Fackorganisation OAJ rf
 • Kirsi Rasinaho, expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf (10.6.2022–5.2024)
 • Riina Nousiainen, sakkunnig, utbildning och kompetens, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf. (1.6.2024–5.2026)
 • Nikolas Bursiewicz, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund SYL rf (10.6.2022–5.2024)
 • Anniina Sippola, sakkunnig, påverkansarbete, Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf (1.6.2024–5.2026)
 • Matti Tujula, intressebevakningsexpert, Finlands Yrkesstuderandes Förbund – SAKKI rf (10.6.2022–5.2023)
 • Aliisa Toivanen, sakkunnig i utbildningspolitik, Finlands Gymnasieförbund rf (1.6.2023–5.2025)
 • Emma Holsti, koordinator för intressebevakningen, Finlands Studerande Allians OSKU rf (1.6.2025–5.2026)

Medlemmarna i rådet är oberoende experter och representerar alltså inte sin egen bakgrundsorganisation. Utvärderingsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Vi önskar det nya utvärderingsrådet lycka till!

Mer information:

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi(a)karvi.fi, 029 533 5532

 

Stäng