Sektionen för utvärdering av högskolorna har utsetts

Högre utbildning suvialatalo

I anslutning till Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och dess utvärderingsråd finns en sektion för utvärdering av högskolorna som utnämns av statsrådet. Undervisnings- och kulturministeriet har nu utsett sektionen för tiden 1.12.2022–30.11.2026.

Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att fatta beslut om projektplaner för utvärderingar av högskolor, planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning samt slutresultat i auditeringar av högskolorna.

Sammansättning under mandatperioden 10.6.2022–31.5.2026

Sektionens medlemmar ska vara förtrogna med utvärdering av högskolor. Sektionens medlemmar representerar sådan expertis som finns vid universitet och yrkeshögskolor, bland studerande och i arbetslivet. I sektionen bör dessutom ingå representanter för lärarutbildningen och forskningen samt representanter för båda språkgrupperna. Sektionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Sektionen för utvärdering av högskolorna består av följande medlemmar:

  • utbildningspolitisk sakkunnig Nikolas Bursiewicz, Finlands studentkårers förbund, SYL ry
  • högskolepolitisk sakkunnig Johanna Fonsell, Finlands studentkårers förbund, SAMOK ry
  • rektor, verkställande direktör Kati Komulainen, Vasa yrkeshögskola
  • rektor, verkställande direktör Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • verkställande direktör Timo Lappi, MaRa ry, turism- och restaurangtjänster
  • direktör för information och digitala tjänster Manu Pajuluoma, Lapplands universitetsgrupp
  • ledande överlärare Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • professor Martin Ubani, Östra Finlands universitet
  • prorektor Gunilla Widén, Åbo Akademi.

Då förslaget som gällde medlemmarna i sektionen för utvärdering av högskolorna utarbetades, beaktades förutom de nämnda juridiska aspekterna också andra aspekter. Hit hörde regional representativitet, representanter för olika kön, rotation mellan olika högskolor samt sektionsmedlemmarnas mångsidiga och aktuella expertis.

Vi önskar det nya sektionen för utvärdering av högskolorna lycka till!

Mer information:

  • enhetschef Helka Kekäläinen, helka.kekalainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5513

Stäng