Hur och vad ska NCU utvärdera? Det är dags att föreslå utvärderingar!

Vi har inlett planeringen av utvärderingsplanen och strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Med hjälp av den här enkäten samlar NCU in utvärderingsförslag för den nya utvärderingsplanen för åren 2024–2027:

Svara på enkäten (Webropol)

Också då vi bereder planen är tanken om utvecklande utvärdering viktig. Vi vill därför utarbeta planen i ett omfattande samarbete och genom att höra våra intressentgrupper.

Därför bjuder vi in våra samarbetspartner inom olika utbildningssektorer, deltagare i våra utvärderingar, alla som använder vår utvärderingsinformation och andra som är intresserade av utbildningsfrågor att delta i beredningen av det nya utvärderingsprogrammet.

Nu har du möjlighet att berätta för oss vilka teman inom utbildningssektorn vi borde lägga vikt på, för vilka utvecklingsbehov det behövs utvärderingsinformation under den närmaste framtiden och hur våra utvärderingar kunde få ännu större genomslagskraft.

Stäng