Anmälan

 

Kontaktperson

Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Vi ber er med denna blankett meddela uppgifter om utbildningsanordnarens kontaktperson/kontaktpersoner för utvärderingen Studerandes tillväxt till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet. I utvärderingen deltar alla anordnare av yrkesutbildning, som ordnar grundexamen/grundexamina.

Webblänk: https://link.webropolsurveys.com/S/D1618FB0DE2D54E7

Särskilt stöd inom yrkesutbildningen

Vi ber er med denna blankett meddela uppgifter om utbildningsanordnarens kontaktperson/kontaktpersoner för utvärderingen Särskilt stöd inom yrkesutbildningen.

Till utvärderingens målgrupp hör de anordnare som har utbildat studerande som fått beslut om särskilt stöd i grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som genomfört en examensdel eller hela examen 2019 eller 2020. Krävande särskilt stöd omfattas inte av utvärderingen.

Webblänk: https://link.webropolsurveys.com/S/10B8695111C5F7E0

Stäng