Utvärderingsrådets utlåtande: En förbättring av kvaliteten på det finländska utbildningssystemet och lärresultaten förutsätter att Nationella centret för utbildningsutvärdering får förstärkning för sitt uppdrag som informationsproducent och stöd för utvecklingen av utbildningen

5.5.2023

I detta utlåtande lyfter Utvärderingsrådet fram behovet av tillförlitlig och oberoende utvärderingsinformation om utbildningens tillstånd och informationens betydelse för utvecklingen…

Stäng