Blogg: Sackar Svenskfinland efter?

20.9.2018

Jessica Karlsson jämför resultaten för svensk- och finskspråkiga elever i NCU:s utvärderingar av lärresultat i den grundläggande utbildningen. Hur har…