Haaga-Helia har beviljats en kvalitetsstämpel

16.6.2017

Vid en auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har Haaga-Helia ammattikorkeakoulu beviljats en kvalitetsstämpel som gäller…