Dataskyddsbeskrivning för deltagare till Utvärderingsforumet

Kontaktuppgifter till registranten

Nationella centret för utbildningsutvärdering

PB 380 (Hagnäskajen 6)

00531 HELSINGFORS

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 53 5500

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Dataskyddsombud Jyrki Tuohela

tietosuoja@oph.fi

 

Varför behandlas dina personuppgifter och vilken information är det frågan om?

Personuppgifterna används av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) för att informera om evenemanget. Uppgifter som samlas in är namn, e-post, titel och organisation.

 

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi har fått dina personuppgifter då du anmält dig till Utvärderingsforumet.

 

Vem handskas med dina personuppgifter och överlämnas de någonstans?

Information behandlas av namngivna personer i kommunikationsavdelningen. Informationen har samlats in via Webropol. Uppgifterna överlåts inte till utomstående.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas till slutet av evenemanget.  Därefter raderas registreringslistan för Utvärderingsforumet.

 

Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter?

Du har rätt att be NCU ge information om dina egna personuppgifter och rätta till dina uppgifter om där förekommer fel. Du har även rätt att överklaga om behandlingen av dina personuppgifter till dataskyddsombudet, om du anser att i behandlingen av dina personuppgifter begåtts ett brott mot allmänna EU-dataskyddsförordningen.

 

Stäng