Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Temautvärdering av utbildningstjänster för invandrare

1.1.201231.1.2015

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför för tillfället en utvärdering som gäller utbildningstjänster för barn och unga med invandrarbakgrund. Syftet med projektet är att utvärdera i vilken mån utbildningsanordnarna lyckas erbjuda likvärdiga möjligheter för barn, elever och studerande med invandrarbakgrund att delta i den för alla gemensamma utbildningen. Dessutom utvärderas hur väl utbildningsanordnarna förmår stödja denna grupp under utbildningen och möjliggöra att de uppnår målen för utbildningen. Med tanke på utvecklandet av utbildningssystemet och utbildningen för invandrare är syftet med projektet alltså att producera utvärderingsinformation om utbildningsanordnarnas möjligheter att förverkliga ett för alla gemensamt utbildningsuppdrag som bygger på de nationella grunderna för läroplanen.

För att invandrarna ska integreras i det existerande utbildningssystemet så tidigt, smidigt och flexibelt som möjligt krävs inte bara undervisning i skolans undervisningsspråk och undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning. Det behövs också stödfunktioner som beaktar inlärarens individuella behov. I utvärderingen granskas i vilken mån utbildningsanordnarna erbjuder sådana utbildnings- och stödtjänster som främjar individens integrering samt hur nödvändiga och tillräckliga de anser dem vara.

Utvärderingen gäller förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen samt yrkesutbildningen i enlighet med Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen. Den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och för den yrkesinriktade grundutbildningen ingår också i utvärderingen. Det empiriska materialet utgörs av självvärderingar som gjorts av dem som anordnar utbildning, eftersom de också har en central roll som verkställare av den utveckling som motiveras av utvärderingsresultaten. För att utvärderingen ska ge en bred helhetsbild har principerna för mångsidig utvärdering tillämpats: utöver att material har samlats in genom enkäter och besök riktade till utbildningsanordnare har också existerande information och statistik använts. Materialet har dessutom kompletterats med en enkät riktad till lärare och till studerande med invandrarbakgrund på andra stadiet samt med intervjuer som gjorts under utvärderingsbesöken.

 

Utvärderingen genomförs under åren 2012–2014 och resultaten publiceras våren 2015.

 

Kontaktpersoner

Planerare Tuula Pirinen, Nationella centret för utbildningsutvärdering

tfn 029 533 5521, fornamn.efternamn@karvi.fi

Utvärderingsgruppens ordförande Katri Kuukka, Nationella centret för utbildningsutvärdering

tfn 029 533 5516, fornamn.efternamn@karvi.fi

Detaljer

Start:
1.1.2012
Slutar:
31.1.2015
Evenemang Kategori:

Stäng