Karvi.fi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Företagande och innovationskapacitet i yrkesutbildningen och högskolorna (Yrtti-projektet)

1.2.2017 - 31.12.2018

MÅL

Målet med utvärderingen är att ta fram information om sådana faktorer i yrkesutbildningen och högskolorna som främjar och som utgör ett hinder för företagande och innovationsverksamhet på verksamhetskulturnivå. Temat behandlas ur studerandenas och företagarnas synvinkel.

Utöver information skapas diskussionsmöjligheter för att öka den gemensamma förståelsen om företagande och innovationsverksamhet och förbättra växelverkan mellan olika aktörsnivåer och aktörer.

 

GENOMFÖRANDE

Utvärderingen genomförs ur flera olika perspektiv genom att utnyttja ett antal olika material. Under utvärderingen samlas information in med hjälp av enkäter, intervjuer och workshopar samt genom fördjupning i befintligt material. Resultat av utvärderingen offentliggörs under projektets gång vid evenemang som hänför sig till temat samt i form av skriftliga sammandrag och respons till anordnare av yrkesutbildning och högskolor som deltagit i utvärderingen.

Utvärderingsexperterna Johanna Kolhinen och Juha Vettenniemi på NCU ansvarar för genomförandet av projektet. En extern expertgrupp har utnämnts för att ge stöd i utvärderingen.

Projektplan (på finska)

Broschyr (på finska)


TIDSPLAN

Utvärderingen genomförs i tre skeden under 2017–2018. Utvärderingen gäller alla högskolor och anordnare av yrkesutbildning.

 

AKTUELLT

  • Oktober 2017: Studerandeenkäter, öppnas den 2 oktober 2017, distribution av enkäten: anordnare av yrkesutbildning och högskolor
  • Början av 2018: Anordnarspecifik snabbrespons, yrkesutbildning och högskolor


EXTERN EXPERTGRUPP

Medlemmar i expertgruppen (1.4.2017–31.5.2018):

Tapio Auvinen, expert på studententreprenörskap (Ung Företagsamhet rf)
Jatta Herranen, utvecklingsdirektör (Samkommunen för utbildning i Norra Karelen)
Esa Poikela, pedagogie professor (emeritus) (Lapplands universitet, docent Tammerfors universitet)
Matti Petteri Pöntiö, verkställande direktör (Helsinki Think Company)
Elena Ruskovaara, Director of Entrepreneurship (Villmanstrands tekniska universitet)
Veli-Matti Lamppu, direktör (Företagarna i Finland rf)
Vesa Taatila, rektor (Åbo yrkeshögskola)
Elina Ylikoski, innovationsdirektör (Humanistiska yrkeshögskolan)

 

KONTAKTPERSONER

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@karvi.fi

Johanna Kolhinen, utvärderingsexpert, tfn 029 533 5534

Juha Vettenniemi, utvärderingsexpert, tfn 029 533 5547

Detaljer

Börjar:
1.2.2017
Slutar:
december 31
Evenemang Kategori:

Stäng