Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

1.2.201731.12.2018

Utvärderingscentret (NCU) kommer under läsåret 2017−2018 att utvärdera de svenska skolornas hantering av två- och flerspråkigheten bland eleverna. I de svenska skolorna kommer ungefär hälften av eleverna från hem där det talas ett annat språk vid sidan av svenska, eller enbart ett annat språk än svenska.

Den största flerspråkiga gruppen utgörs av de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna, som i dagens läge utgör 44 % av årskullen i svenska skolor. Dessutom kommer utvärderingen att beröra de elever som hemma talar svenska och ett annat språk som inte är finska, utan t.ex. ryska. Också elever som enbart talar ett annat språk än svenska eller finska hemma omfattas av utvärderingen.

Fokus ligger på skolornas möjligheter att stödja elevernas språkutveckling i åk 1−6. Centralt är t.ex. att utvärdera hur lärarna genomför den språkinriktade undervisningen i praktiken och i hur hög grad språklig medvetenhet genomsyrar skolornas verksamhetskultur. Det är också viktigt att utvärdera vilken kompetens, vilka resurser och vilken systematik skolorna har för sitt arbete med att stödja elevernas språkutveckling. De här frågorna gäller framför allt skolornas ledare och utbildningsanordnaren. Dessutom kommer utvärderingen att ta fasta på elevernas, vårdnadshavarnas och lärarnas uppfattning om resultatet av den språkstödjande verksamheten. Också attityderna till och 0bemötandet av flerspråkiga elever kartläggs.

Utvärderingscentret samlar in information genom enkäter till klasslärare, rektorer, bildningschefer, elever och vårdnadshavare. I utvärderingsupplägget ingår även besök i utvalda skolor. NCU publicerar en slutrapport i projektet hösten 2018.

Utvärderingsplan

Kontaktperson vid NCU:

utvärderingsexpert Jan Hellgren, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5531
utvärderingsexpert Chris Silverström, tjänstledig

 

Detaljer

Start:
1.2.2017
Slutar:
31.12.2018
Evenemang Kategori:

Stäng