Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Utvärdering av förnyelseprocessen inom yrkesinriktade grundexamina

1.11.201331.12.2015

Inom ramen för utvärderingen granskas de förberedelse- och genomförandeprocesser som gäller reformen av yrkesinriktade grundexamina. Syftet är att utvärdera de förnyelseprocesser som under åren  2007–2010 genomfördes i fråga om grunderna för yrkesinriktade grundexamina, utbildningsanordnarnas läroplaner och planerna för ordnandet av fristående examina. Också förverkligandet av målen med reformen utvärderas.

I utvärderingen åtskiljs i fråga om examensgrunderna den process som gällde förberedelse och verkställande på den statliga nivån och den införandeprocess som gällde utbildningsanordnarnivån. Syftet är att granska hur reformprocessen har fungerat, hur olika grupper har deltagit i processen samt hur processen har letts. Med hjälp av den här utvärderingen produceras information om tillvägagångssätt och ledning i en förnyelseprocess inom utbildningssystemet.

Till utvärderingens målgrupp hör aktörer på nationell nivå som Utbildningsstyrelsen, de delegationer och arbetsgrupper som deltagit i arbetet med examensgrunderna samt alla anordnare av yrkesutbildning. Utvärderingsmaterialet utgörs av de dokument som de statliga myndigheterna utarbetat, de utredningar som gäller reformen av grundexamina, projektrapporter samt av enkäter och intervjuer som riktats till olika aktörer. Utvärderingen genomförs under perioden november 2013 – juni 2015.

 

Kontaktpersoner vid utvärderingscentret

Jaana Saarinen
tfn 029 533 5537
förnamn.efternamn@karvi.fi

Niina Rumpu
tfn 029 533 5525
förnamn.efternamn@karvi.fi

Päivi Kamppi
tfn 029 533 5512
förnamn.efternamn@karvi.fi

Detaljer

Start:
1.11.2013
Slutar:
31.12.2015
Evenemang Kategori:

Stäng