Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Utvärdering av genomförandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2018

6.10.201731.12.2018

Lärarutbildningen förnyas

Enligt den finska regeringens vision, Finland har innan år 2020 de mest kompetenta lärare i världen som utvecklar sin kompetens genom hela karriären. För att förnya lärarutbildningen har Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt ett lärarutbildningsforum, som har utarbetat Lärarutbildningens utvecklingsprogram.

Dessutom beviljade ministeriet år 2017 ca. 15 M€ och år 2018 nästan 13 M€ specialunderstöd för utvecklingsprojekt av lärarutbildningen.

Utvärderingens syfte är att stöda och följa upp reformen av lärarutbildningen

NCU utvärderar genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen före slutet av 2018. Utvärderingen ger information om
• de valda metoderna har varit ett fungerande sätt att utveckla lärarutbildningen
• hur förnyandet av grundutbildningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen för lärare har påbörjat
• de faktorer som främjar och hindrar reformen samt
• hur reformprocessen av lärarutbildningen borde fortsättas.

Utvärderingen går ut på en utvärdering av politiska åtgärder och utvärderingen genomförs under en pågående reformprocess för att stöda beslutsfattare och lärarutbildningens utvecklare.

En utvärderingsgrupp vid NCU ansvarar för genomförandet av utvärderingen.
I utvärderingen insamlas information med olika metoder och genom att engagera olika aktörer. Under våren 2018 analyserade utvärderingsgruppen material som producerats av forumet, intervjuade forumets arbetsutskott som är forumets styrgrupp och genomförde en enkät till forumets aktörer och ansvariga av lärarutbildningen vid universitet eller yrkeshögskolor. En workshop för lärarutbildningens utvecklingsprojekt ordnades i juni. Datainsamlingen avslutas med intervjuer med utvalda lärarutbildningens aktörer och centrala intressentgrupper i början av hösten.

Utvärderingens resultat publiceras i november-december 2018 i en rapport som utkommer i utvärderingscentrets publikationsserie.

Utvärderingsgrupp
• Ordförande, professor forskningsdirektör Hannele Niemi, Helsingfors universitet
• Gymnasielinjens chef Tapio Erma, Esbo stad
• Professor Lasse Lipponen, Helsingfors universitet
• Överlärare Martti Pietilä (pensionerad), Oulun ammattikorkeakoulu
• Studerande Riikka Rintala, Jyväskylä universitet
• Professor Heli Ruokamo, Lapplands universitet
• Överinspektör för utbildningsväsendet Toni Saarivirta, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Mer information om utvärderingens fokusområden och metoder
Projektplan: Utvärdering av genomförandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2018

Mer information
• Projektledare, utvärderingsråd Sirpa Moitus, förnamn.efternamn@karvi.fi, +358 29 533 5518
• Utvärderingsexpert Tarja Frisk, förnamn.efternamn@karvi.fi, +358 29 533 5504

Detaljer

Start:
6.10.2017
Slutar:
31.12.2018
Evenemang Kategori:

Stäng