Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Utvärdering av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

1.4.201631.12.2020

Broschyr: LP-utvärdering 2016–2020

Utvärderingens uppdrag och mål

Utvärderingen av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har i uppdrag att producera information om hur väl utbildningens styrsystem fungerar och vilken effekt de har samt om faktorer som främjar och hindrar uppnåendet av målen i läroplanen. Utvärderingens mål är att redan under utvärderingsprocessen främja utvecklingen av undervisningens styrsystem och skolarbetet.

Införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utvärderas på såväl nationell som lokal nivå genom att undersöka:

 • uppnåendet av undervisningens nationella mål
 • timfördelningsreformens funktion
 • uppnåendet av de innehållsmässiga och pedagogiska målen i grunderna för läroplanerna
 • läroplanernas beredning, implementering och funktion
 • läroplanernas funktion som redskap för skolans strategiska och pedagogiska utveckling
 • effekterna av lokala timfördelningslösningar på uppnåendet av de innehållsmässiga målen
 • lärandesyn, mångsidig kompetens, helhetsskapande undervisning, mångvetenskapliga lärområden, lärmiljöer och metoder som del av undervisningens utveckling. 

 

Utvärderingen genomförs i fyra faser åren 2016–2020

 • Under den första fasen (2016–2018) utvärderas lokala timfördelningslösningar och hur väl timfördelningen fungerar samt processerna för att ta fram och implementera läroplanerna. Målet är att producera information om hur väl av de innehållsmässiga målen i läroplansgrunderna har uppnåtts samt om hur väl timfördelningsreformen och läroplansgrunderna fungerar som redskap för skolans strategiska och pedagogiska utveckling.
 • Under den andra fasen (2018–2019) fokuseras utvärderingen på lärandesynen och den mångsidiga kompetensen. Utvärderingen undersöker tillämpningen av lärandesynen i skolornas och förskoleenheternas vardag samt utreder hur mångsidig kompetens som undervisningsmål har uppfattats och strukturerats inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.
 • Under den tredje fasen (2019–2020) fortsätter undersökningen av verkställandet av målen och innehållen i läroplansgrunderna på lokal nivå. Centrala teman som utvärderas är lärandemiljöer och metoder samt helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden som del av den grundläggande utbildningens verksamhetskultur.
 • Under den fjärde fasen (2019–2020) utforskas förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som en pedagogisk och fostrande helhet samt hur en verksamhetskultur som stöder förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens enhet har verkställts. Under denna syntesfas samlas uppföljningsmaterial och utvärderingsresultaten från projektets olika faser analyseras som en helhet speciellt med tanke på hur de nationella undervisningsmålen och målen i läroplansgrunderna har uppnåtts.

Utgående från de olika utvärderingsfasernas resultat kan man undersöka hur riktlinjerna och målen i läroplansgrunderna har införts i läroplanerna och vidare i årsplanerna samt hur de har styrt utvecklingen av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

 

Utvärderingens målgrupper och rapporteringstidtabell

Läroplansutvärderingens översiktsschema

 

Aktuellt

Våren 2018 inom läroplansutvärderingen:

 • Rapporten över den första utvärderingsfasen sammanställs (klar hösten 2018).
 • Läroplansutvärderingens besök vid skolor och förskoleenheter planeras och besöken genomförs i april-maj 2018.

 

Mer information:

Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537, fornamn.efternamn@karvi.fi

Salla Venäläinen, tfn 029 533 5549, fornamn.efternamn@karvi.fi

Detaljer

Start:
1.4.2016
Slutar:
31.12.2020
Evenemang Kategori:

Stäng